Människor...

Ja, det har nu gått en tid sedan jag bloggade sist. Det har hänt lite i mitt liv sedan dess och jag har träffat en del nya människor den senaste tiden.  Både på gott och ont. Vissa är jag så himla glad över att ha i mitt liv, andra är jag glad att de inte längre upptar min tid. Man kan inte komma överens med alla människor helt enkelt... Det man får ta med sig på sin resa genom livet är iaf en resväska fylld med nya erfarenheter. Man kan alltid dra lärdom av andra och jag har lärt mig nu att jag i fortsättningen ska agera när första varningsklockan ringer...


Som sagt, nya människor... och nya diagnoser ska jag väl säga. Borderline är något jag fått upp ögonen för och det kan verkligen inte vara lätt att ha en sådan diagnos, och det kan heller inte vara lätt att leva tillsammans med en person som har den diagnosen.


Symptom vid borderline personlighetsstörning

  • Hur du beter dig, känner dig och förhåller dig till andra svänger hela tiden kraftigt fram och tillbaka.
  • Du känner dig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet.
  • Du kan ha svårt att tygla dessa känslor och uttrycker dig oftast aggressivt. Du är impulsiv. Humöret är oberäkneligt och föränderligt.
  • Du tycker inte att du duger. Du har en negativ självuppfattning. Det kommer till uttryck genom exempelvis missbruk av sex, alkohol, droger eller mat, vårdslöshet i trafiken, slösaktighet med pengar eller självmisshandel, inklusive självmordsförsök.
  • I allmänhet lyckas du ändå dölja dina känslor och förställa dig för att passa in socialt. Därför går det oftast bra för dig i skolan eller i arbetslivet.
  • I nära personliga förhållanden kan du däremot bli krävande och lätt hamna i beroende. Du är rädd att bli övergiven.
  • Du pendlar mellan intensiv beundran och nedvärdering av andra människor.
  • Om du upplever psykotiska episoder, är de oftast korta och präglas närmast av förföljelsetankar.
  • Andra kan uppleva dig som ombytlig, anpassande och opålitlig, känslokall eller aggressiv och dra sig undan, vilket naturligtvis inte gör det lättare för dig.
...Men hjälp finns.